• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Llista de Sessions

Llista de Sessions
· Les ocupacions il·legals d'habitatges. Un enfocament des de la seguretat jurídica i la protecció dels drets
· Cicle Europa a Debat: Des d'una mirada local- SESSIÓ 1 DE DESEMBRE DE 2016
· Cicle Europa a Debat: Des d'una mirada local- SESSIÓ 26 DE GENER DE 2017
· Cicle Europa a Debat: Des d'una mirada local- SESSIÓ 12 DE GENER DE 2017
· Llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en situació d'exclusió residencial
· Jornada de presentació del Model de Serveis Socials Bàsics MSSB a càrrecs electes
· Línies estratègiques i objectius del Departament de Salut
· Sessió Presentació Estudi Discapacitat, Integració i el Paper de les TIC
· Cicle Europa a Debat_Des d'una mirada local_Sessió 2 de desembre_Com incideix planejament en la millora eficàcia i sostenibilitat ciutats
· Cicle Europa a Debat_Des d'una mirada local_Sessió 18 novembre_L'ocupació i l'àmbit transfronterer
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC