• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Associació plural formada per municipis i d’altres ens locals de Catalunya constituïda per a la defensa i la promoció de l’autonomia local
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
19/03/2018
Promoure les oportunitats econòmiques i el benestar als barris desafavorits
19/03/2018
Nou règim legal de les funcions públiques necessàries als municipis i reforç del règim jurídic dels secretaris, interventors i tresorers d'administració local
19/03/2018
Mil directius públics es reuneixen al Congrés de Govern Digital per debatre com impulsar la transformació digital dels ens locals
16/03/2018
Acció formativa de l'FMC per analitzar les novetats en els sistemes de selecció de contractistes en la Llei de contractes del sector públic
16/03/2018
Ja s'ha iniciat la convocatòria de les beques Carnet Jove 2018 del programa Connecta't
19/03/2018
Promoure les oportunitats econòmiques i el benestar als barris desafavorits
19/03/2018
Nou règim legal de les funcions públiques necessàries als municipis i reforç del règim jurídic dels secretaris, interventors i tresorers d'administració local
19/03/2018
Mil directius públics es reuneixen al Congrés de Govern Digital per debatre com impulsar la transformació digital dels ens locals
16/03/2018
Acció formativa de l'FMC per analitzar les novetats en els sistemes de selecció de contractistes en la Llei de contractes del sector públic
16/03/2018
Ja s'ha iniciat la convocatòria de les beques Carnet Jove 2018 del programa Connecta't
/ PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
Aquest portal té per objecte ampliar i reforçar la transparència de les activitats de la Federació
/ GOVERN LOCAL
La informació d'interès i actualitat per als governs i les administracions locals
/ PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
Aquest portal té per objecte ampliar i reforçar la transparència de les activitats de la Federació
/ GOVERN LOCAL
Govern Local