• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Les entitats municipalistes presenten un recurs d’apel·lació contra la sentència que declara la nul·litat del protocol de pobresa energètica
Les entitats municipalistes presenten un recurs d’apel·lació contra la sentència que declara la nul·litat del protocol de pobresa energètica


L'FMC i l'ACM consideren que és el compromís del Govern de la Generalitat i la representació civil i institucional catalana per fer front a la pobresa energètica en els termes que fixa la Llei 24/2015

03/01/2018

La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) han presentat aquest dimarts 2 de gener recursos d’apel·lació contra la sentència del 4 de desembre de 2017 del Jutjat contenciós administratiu número 2 de Barcelona per la qual es declara la nul·litat del protocol per a l’aplicació de la Llei 24/2015 de pobresa energètica. Aquesta sentència donava validesa a la impugnació feta per Endesa Energia, S.A.U i Endesa Energía XXI, S.L.U.

Les entitats municipalistes consideren que l’esmentat protocol no és susceptible d’impugnació, ja que no es pot considerar una disposició de caràcter general ni un acte administratiu impugnable. Cal tenir en compte que el protocol, si bé la Generalitat en va fer difusió, és en realitat una proposta elaborada per una comissió de treball que no ha estat aprovat mitjançant resolució administrativa ni ha estat signada per ningú, no té caràcter obligacional, no pot innovar l’ordenament jurídic amb vocació de permanència en el temps i no pot produir efectes ad extra.

En tot cas el document es va elaborar a l’empara del que determina l’article 6 de la llei 24/2015, de 29 de juliol, que hores d’ara és plenament vigent.

El president de l’FMC, Xavier Amor, i el president de l’ACM, Miquel Buch, han coincidit a assenyalar que "el protocol és una eina resultant del compromís del Govern de la Generalitat i la representació civil i institucional catalana per fer front a la pobresa energètica en els termes que fixa la Llei 24/2015. Les entitats municipalistes el que fem és defensar aquest compromís”.

Aquest protocol era l’eina que tenien els Governs locals per aplicar la Llei 24/2015 contra la pobresa energètica i evitar que les empreses subministradores d’energia tallessin el servei a persones que no podien pagar.BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC