• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
FORMULARI DE TRAMESES
Nom:
Cognoms:
Mail:
Telèfon:
Tipus Entitat:
Nom ens local:
Data Moció:
Títol Moció:
Acord Tipus:
Adjuntar document:    

A continuació seleccioneu la casella corresponent: primer de l’Àmbit o Àmbits sectorials i després de les línies de treball associades a cada un d’ells on correspongui per la temàtica de la moció que envieu

 ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL
 Comissió de Benestar Social
 Comissió de Sanitat, Salut Pública i Consum
 Comissió d'Educació
 ÀREA D'ADMINISTRACIÓ
 Comissió de Finançament Local
 Comissió de Funció Pública
 Comissió de Seguretat i Protecció Civil
 ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
 Comissió de Política Territorial / Urbanisme
 Comissió de Medi Ambient i Mobilitat
 Comissió d'Habitatge
 ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
 Comissió de Comerç i Turisme
 Comissió de Desenvolupament Local i del Territori
 Comissió d'Ocupació
 ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
 Comissió de Cultura, Joventut i Infància
 Comissió d'Esports
 BON GOVERN
 Comissió d'Agenda Digital
 Comissió de Transparència
 Comissió de Participació
 PROGRÉS I DESENVOLUPAMENT
 Comissió de Cooperació i Solidaritat
 Comissió de Relacions Internacionals
 Comissió d'Interculturalitat / Diversitat
 DONA
 Comissió Dona
 ODS
 Comissió ODS
ENVIAR

Us informem que les vostres dades personals s’inclouran en el fitxer de MOCIONS que té com a finalitat facilitar la gestió de les Mocions trameses per part dels Ens Locals. El responsable del tractament és la Federació de Municipis de Catalunya. No es preveu la cessió de dades.
Pot exercir el dret d'accés, rectificació, supressió, oposició o portabilitat de les dades, mitjançant escrit adreçat a l'Administració de Serveis de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Via Laietana 33, 6è 1a 08003 Barcelona o registre.dades@fmc.cat.

BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC