25/01/2023

El Departament d'Economia i Hisenda ha dissenyat el nou programa amb la participació dels agents econòmics, socials i mediambientals més representatius de Catalunya

Després d'un període d'exposició pública, i un cop aprovat per la Comissió Europea en el marc de l'objectiu d'inversió en ocupació i creixement, el Departament d'Economia i Hisenda ha posat en marxa el Programa Operatiu del FEDER de Catalunya 2021-2027. 

L'estratègia d'aquest per al període 2021-2027, el qual s'ha dissenyat d'acord amb el diagnòstic de les necessitats d'inversió de Catalunya, realitzat durant els primers mesos del 2022, i ha comptat amb la participació dels agents econòmics, socials i mediambientals més representatius de Catalunya, així com de la ciutadania. En el disseny s'han tingut en compte les conclusions i recomanacions de l'avaluació de l'anterior Programa del FEDER de Catalunya 2014-2020 amb la voluntat de simplificar els procediments de selecció i justificació dels projectes. 

En resum es preveu un impacte en 1.000 empreses, 100.000 m2 d'edificis públics, 20 milions d'usuaris de transport públic, 4.400 hectàrees en risc d'incendi, 3.500 centres públics i fins a 8 milions d'usuaris dels serveis públics.

Per dur a terme totes aquestes actuacions, Catalunya rebrà 840,5 milions d'euros del programa operatiu del FEDER de Catalunya per al període 2021-2027. Addicionalment, també està previst que arribin 401 milions d'euros per al Fons Social Europeu (FSE+) i 810,6 milions d'euros del Programa Plurirregional de l'Estat espanyol, que compta amb una dotació de 548,8 milions d'euros de FEDER i 261,8 milions d'euros de FSE+, que seran desplegats per l'Administració General de l'Estat. Això, suma un total dels fons de la política de cohesió de 2.052,1 milions d'euros per a aquest període. 


Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea - 24 de gener 2023.