27/10/2023

Tot i que aquest és un tema que ha estat objecte d’anàlisi i discussió en nombrosos fòrums adreçats a l’àmbit públic local, els qui han de gestionar aquesta matèria en continuen demanant un major aprofundiment

En aquest sentit, des de l’FMC creiem que continua essent necessari seguir reflexionant sobre quines accions hem de portar a terme al si de les nostres administracions per evitar discriminacions. Per aquest motiu, en la sessió del Seminari de Relacions Col·lectives que s’està duent a terme aquest matí, hem proposat analitzar-ho; centrant-nos en les discriminacions per raó de gènere, d’una banda, i per raó de malaltia, condició de salut o estat serològic, de l’altra

La primera ponent, Mònica Gelambí Torrell, experta en Polítiques d’Igualtat de Gènere en l’àmbit local, ha parlat sobre els plans d’igualtat de gènere: obligacions envers les administracions locals. Així, ha definit els plans d’igualtat de gènere com un instrument clau per corregir i eliminar progressivament els diferents tipus de desigualtats i discriminacions per raó de sexe i gènere, que es continuen produint en l’àmbit laboral, com a conseqüència del pes que encara tenen prejudicis creats a partir dels estereotips de gènere i del pes de les desigualtats estructurals de gènere existents en la nostra societat. Ha afirmat que totes les administracions públiques tenen l’obligació de tenir el seu pla d’igualtat, i ha explicat amb detall quins han de ser els objectius, el procés de desenvolupaments, les mesures a prendre, la seva implementació i la seva avaluació, entre d’altres.

A continuació, Carolina Gala Duran, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, parla sobre les eines per a la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe. En la seva intervenció, ha mostrat les diferents tipologies d’assetjament, les seves característiques i la normativa que es pot aplicar; a més informa de quins instruments es poden fer servir per a la seva prevenció, qui són les persones implicades i en què consisteix el protocol.

Finalment, la darrera ponència tractarà l’impacte de la Llei 15/2022, sobre igualtat de tracte i no discriminació i, en concret, la no discriminació per raó de malaltia, condició de salut o estat serològic, i anirà a càrrec de Joan Agustí Maragall, magistrat del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. En la seva ponència, informarà als assistents sobre el marc regulatori, la titularitat i el contingut del dret a la igualtat i no discriminació, els diferents tipus de discriminació continguts en les normes, les mesures i la tutela jurisdiccional, entre d’altres matèries.