10/11/2023

Cada cop més, el planejament urbanístic i les intervencions urbanes esdevenen actius de l’estratègia per a la transformació de pobles, ciutats i àmplies estructures territorials; i les agendes europees ens acaben imposant nous models de treball. Ho podem fer de la mateixa manera que ho hem fet sempre i amb els mateixos instruments?

Per analitzar totes aquestes qüestions, la Federació de Municipis de Catalunya celebra avui una sessió del Seminari Tècnic Local, en la que es tracta el repte de l’estratègia, amb l’objectiu d’esbrinar quins canvis positius poden fer les administracions locals per maximitzar el potencial d’un lloc i la interacció amb els seus habitants

Els primers ponents de la sessió del Seminari Tècnic Local que la Federació de Municipis de Catalunya està celebrant aquest matí han estat Xavier Mariño, arquitecte, director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Mireia Peris, arquitecta, cap del Servei de redacció del Pla director, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. En la seva intervenció, ens han parlat del Pla director Urbanístic Metropolità (PDUM), com a instrument que ordenarà el territori metropolità les properes dècades, integrant la diversitat actual en un projecte comú, ecològicament sostenible, econòmicament eficient i socialment cohesionat; i que alhora dona resposta a les necessitats de la població metropolitana basant‐se en les capacitats del territori. També han informat de quins són els àmbits funcionals del PDUM, els objectius generals i els principis configuradors, entre altres qüestions.

A continuació, per parlar del potencial transformador de l'Agenda Urbana en el cas de Sant Boi de Llobregat, comptem amb Llorenç Fernàndez Matamoros, cap del Departament d'Assistència a la Planificació i Avaluació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Així, ens ha explicat per què és actualment tan important no perdre de vista que el valor de la planificació estratègica és la necessitat de combinar la mirada estratègica i la gestió de la vida quotidiana des de la proximitat: és imprescindible disposar d’una estratègia de ciutats per generar veritables transformacions dins dels nostres territoris, i que aquestes impactin directament sobre la qualitat de vida de les persones. A més ha afirmat que sempre cal cercar l’equilibri entre la mirada estratègica i la capacitat de donar resposta a les necessitats i les demandes de la ciutadania. Finalment ha detallat el cas de Sant Boi i per què des de l’ajuntament es considera l’Agenda Urbana com a un potencial transformador de la ciutat.

La darrera ponència: "El pla com a estratègia, més enllà de l’instrument” anirà a càrrec de Jordi Peralta, arquitecte urbanista fundador de Peralta Urbanisme i Marc Vizcarra, arquitecte urbanista de Peralta Urbanisme. En aquest cas, presentaran 4 experiències de la seva pràctica urbanística amb un enfoc centrat en la seva condició estratègica, a través de quatre casos pràctics, que serveixen per il·lustrar diferents tipologies de reptes urbanístics dispars però que comparteixen una dificultat manifesta per fer-hi front. Els exemples són els de la Riera de Sant Just – sector Bonaigua (modificació PGM), la protecció comercial al casc urbà de Gavà (modificació PGM), el Sector Miralda (modificació PGOU), i la integració de la C-31 Nord (estudi).