Per part de la Federació de Municipis de Catalunya hi ha assistit Lluïsa Moret, presidenta de l'Àmbit de Drets Socials de l'FMC i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat. Aquesta taula es va crear el passat 17 de maig, fusionant la Taula sobre desnonaments i la Taula sobre la pobresa energètica, donant així compliment a la resolució del Parlament que instava a unificar els mecanismes de participació social i institucional en els dos àmbits


23/11/2016

Avui dimecres 23 de novembre, el Palauet de Can Boixeres de l'Hospitalet ha acollit la segona reunió de la Taula d'Emergència en l'Àmbit de l'Habitatge i la Pobresa Energètica, formada per entitats socials, el govern de la Generalitat, les entitats municipalistes (FMC i ACM), administracions locals i representants de Gas Natural i Endesa. Presidida per la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat, Meritxell Borràs; i l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, les entitats socials hi han presentat diverses mesures, com l’aplicació immediata del principi de solidaritat urbana, acompanyat d’una partida pressupostària suficient per arribar al 7 % d’habitatges destinats a polítiques socials el 2021 i el 15 % el 2027; i que els pressupostos dediquin una partida a augmentar la xarxa d’habitatges d’inclusió i que permeti obrir una convocatòria per a ajuts al pagament del lloguer.

Les entitats socials exigeixen també al govern de la Generalitat i les administracions locals que iniciïn inspeccions d'ofici a les empreses subministradores que hagin incomplert la Llei 24/2015 en matèria de pobresa energètica; i demanen que s'apliqui la multa màxima a Gas Natural, d'un milió d'euros, per la mort de la dona de Reus. Consideren també que les operadores han de condonar el deute de les famílies i que les administracions públiques no han de fer-se càrrec de les seves factures. En matèria de pobresa energètica, reclamen que es facin inspeccions d’ofici periòdiques i públiques a les empreses subministradores que incompleixin la Llei 24/2015. La trobada ha finalitzat, però, sense cap acord concret.