La Xarxa de Governs Locals + Biodiversitat de la FEMP, reunida a Viladecans el 5 d'octubre, va aprovar la Declaració 3-30-300, en la que es proposa un model urbà en el que la ciutadania pugui disposar, com a mínim, de 3 arbres visibles des dels seus domicilis; el municipi tingui al menys un 30 per cent de massa arbòria al seu territori; i que els veïns i veïnes disposin d'un espai verd de qualitat i accessible a una distància menor de 300 metres del seu habitatge o equivalent a menys de 5 minuts caminant


18/10/2022

El que es vol és impulsar el model de municipi verd i biodivers 3/30/300, amb els objectius principals de recuperar i preservar la biodiversitat urbana, crear ciutats i pobles més saludables i habitables, captar Gasos d'Efecte Hivernacle, evitar l'erosió i desertificació…, en resum tenir municipis més resilients davant l'emergència climàtica.

Amb la declaració 3/30/300 es proposa als municipis i ciutats de l'Estat espanyol a treballar per implantar els municipis verds i biodiversos 3-30-300 per a l'any 2030.