S'ha aprovat signar un acord de consorci amb 26 governs locals i regionals de la Unió Europea i altres actors de la cooperació descentralitzada europea, com federacions de municipis, en el marc d’un projecte europeu que pretén enfortir la col·laboració per millorar l’eficàcia de les seves polítiques de desenvolupament. Es tracta del projecte 'Treballant plegats per apoderar els governs locals i regionals per a una governança millorada i per uns resultats de desenvolupament més efectius als països de la UE', coordinat pel Consell de Municipis i Regions d’Europa i subvencionat per la Comissió Europea


19/10/2022

L’Executiu participa d’un projecte coordinat pel Consell de Municipis i Regions d’Europa per enfortir la col·laboració en polítiques de desenvolupament. Aquesta subvenció europea es fa en el marc de Platforma, una coalició de governs de diferents territoris de la UE actius en matèria de cooperació al desenvolupament i que articula la cooperació descentralitzada europea.

La fase actual del projecte té una durada de dos anys i compta amb una dotació econòmica de 3,2 milions d’euros, dels quals la Comissió Europea finança un 80% i els socis, entre ells el Govern, el 20% restant. Entre els objectius de la iniciativa destaca el foment del treball en xarxa per a la millora de les pràctiques actuals en matèria de cooperació descentralitzada, és a dir, aquelles iniciatives de cooperació internacional que es despleguen des de governs locals i regionals. També destaca la voluntat d’enfortir la incidència d’aquests actors en la política de desenvolupament de la UE i les agendes globals.