ODS número 1: Fi de la Pobresa i ODS número 10: Reducció de les Desigualtats
A Finlàndia el nombre de persones sense llar s'ha reduït de forma dràstica des de l'any 2008 gràcies al programa 'Housing First'. Aquest servei ofereix a qualsevol persona afectada pel sensellarisme l'accés a un petit apartament i a assessorament (financer, formatiu, laboral, de prestacions socials, etc.), sense cap requisit previ


21/10/2022

El principal factor d'èxit d'aquest programa consisteix en la seva incondicionalitat: mentre que, habitualment, les persones que viuen al carrer per tenir accés a un habitatge digne han d'aconseguir una feina i superar possibles addiccions, en el model finlandès les persones reben un habitatge sense condicions, cosa que ofereix una base estable que és de gran ajuda per poder refer la seva vida.

Les xifres parlen per elles mateixes sobre l'efectivitat d'aquest enfocament innovador: 4 de cada 5 persones ateses han recuperat una vida estable i el nombre de persones sense sostre va passar de quasi 2.000 l'any 2017 a menys de 1.000 l'any 2019. I tot plegat a un cost menor que el que significava haver d'atendre les necessitats bàsiques de persones vivint al carrer.