ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 16: Pau. Justícia i Institucions Sòlides
Amb la pandèmia hem pogut comprovar que les comunitats tenen molta més capacitat d'actuació i de resolució de problemes del què pensem. Així, durant el període de confinament hem pogut veure com es creaven grups de voluntariat per repartir àpats i medicaments, per visitar persones que viuen soles, per fer arribar dispositius informàtics als infants que no en disposaven o per reorganitzar els serveis comunitaris per tal de garantir-ne la continuïtat


24/10/2022

Això ha de portar als governs locals a plantejar-se com aprofitar de forma permanent aquesta energia comunitària que s'ha generat de manera que les comunitats "prenguin el control" dels temes que els afecten. La clau de volta està en impulsar un canvi de paradigma en la gestió del poder i dels serveis públics: passant d'un model de governança local de naturalesa top-down a un model policèntric i cooperatiu, reforçant l'autonomia real i l’empoderament de les comunitats, i respectant la diversitat en l'exercici d'aquesta autonomia.