Les universitats de Granada i Múrcia, en col·laboració amb la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), estan realitzant un estudi sobre trastorns de l'estat d'ànim i Síndrome del Burnout entre les persones treballadores del sector públic, amb l’objectiu de valorar-ne de forma correcta la seva presència, avaluar-ne les conseqüències socioeconòmiques i proposar mesures que redueixin la seva aparició i/o efectes


01/02/2024

Aquesta investigació està dirigida pel Prof. Manuel Ruiz-Adame (mruizadame@go.ugr.es), compta amb l'aval del comitè ètic., i no recopila informació personal que permeti la identificació dels participants.

Per col·laborar en l’estudi, podeu completar el qüestionari (15 mín.) que es facilita a l’enllaç inferior.