La presentació de la publicació va ser el 9 de febrer de 2024, l'enquesta es va realitzar entre setembre i octubre de 2023 als 27 estats membres


19/02/2024

L'enquesta de l'Eurobaròmetre sobre l'ajuda humanitària als 27 estats membres de la Unió Europea (EU) mostra que una gran majoria dels enquestats (91%) creu que és important que la UE financi l'ajut humanitari, que s'hauria de mantenir o augmentar, i que caldria prioritzar-hi assistència sanitària i seguretat alimentària.

Segons les dades publicades, el 78% europeus són conscients que la UE dona ajut humanitari. En el cas de l'Estat espanyol, el percentatge de la ciutadania conscient del suport humanitari que realitza la UE en tercers països és del 76%, i ocupa la posició 20 dels 27. 

La majoria dels enquestats en el seu conjunt considera que aquest ajut s'hauria de mantenir (47%) o d'augmentar (40%), i 3 de cada 4 entén que l'ajut és més eficient si es coordina i el proveeix la UE. En general, predomina la percepció de l'ajut com a «molt important» (45%) o «bastant important» (45%), mentre que la percepció de l'ajut com a: «no molt important», «gens important» i «important en funció del país», ha disminuït els darrers anys (2010-2023).

En conjunt, predomina una sensació d'entusiasme, orgull i satisfacció sobre l'ajut humanitari de la UE. Els enquestats, preguntats sobre en quines àrees creuen que s'hauria de prioritzar l'ajuda humanitària coordinada per la UE, prioritzen l'assistència sanitària (54%), seguida de la inseguretat alimentària (48%) i les conseqüències meteorològiques extremes i desastres fruit del canvi climàtic (44%).

L'enquesta es va realitzar entre setembre i octubre de 2023 als 27 estats membres. L'anterior Eurobaròmetre sobre l'ajuda humanitària de la UE es va dur a terme entre novembre i desembre de 2020. La publicació va ser feta per la Direcció General de Protecció Civil Europea i Operacions d'Ajuda Humanitària (ECHO), de la Comissió Europea, el 9 de febrer de 2024.

Font: #InternacionalDiba - febrer de 2024.