ODS número 9: Indústria, Innovació i Infraestructures, ODS número 10: Reducció de les Desigualtats i ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

La micromobilitat pot esdevenir un valuós instrument per descarbonitzar la mobilitat urbana, ja sigui com a mitjà de transport únic o combinat amb d’altres mitjans

Però per aprofitar-ne tot el seu potencial és necessari atraure nous col·lectius que no en són ‘usuaris nadius’, per a la qual cosa és recomanable combinar incentius i penalitzacions


24/05/2024

1- Inversions per tota la ciutat per fer-ne més fàcil i segura la utilització: carrils segregats, parades, aparcaments tancats, punts de connexió, centres logístics de distribució d'última milla amb vehicles elèctrics, serveis compartits de mobilitat, sistemes per facilitar la multimodalitat, etc..

2- Mesures per desincentivar l'ús de mitjans contaminants: eliminació de places d'aparcament de cotxes, construcció d’aparcaments dissuasius, establiment de taxes de congestió o restricció del repartiment amb vehicles de combustió.

Aconseguir aquests dos objectius implica mobilitzar diversos departaments municipals (urbanisme, manteniment d’espai públic, transports, ), les agències de gestió del transport públic i, fins i tot, els operadors privats de transport. Però no hi ha dubte que és un esforç amb una gran retorn, ja que, a més d’afavorir l’ús de mitjans de micromobilitat, també contribueix a una major utilització d’altres sistemes de mobilitat "nets” com la bicicleta, els transports col·lectius o els desplaçaments a peu, i a millorar la qualitat i l’atractiu de l’ecosistema urbà.