Va tenir lloc el passat divendres 14 de juny a Madrid, amb l’objectiu de compartir visions i solucions entorn la governança i la gestió de les ciutats per fer front als desafiaments compartits en un espai de confiança i intercanvi de coneixement excepcional

Per part de la Federació de Municipis de Catalunya hi van assistir Eduard Rivas, president de l'FMC i alcalde d'Esparreguera, i el vicepresident de l'FMC i alcalde de Torelló, Marçal Ortuño. En la trobada hi van participar un grup d’alcaldes i alcaldesses i presidents i presidentes de diputacions de tota Espanya i alguns dels principals directius de la Fundació ‘la Caixa’ i de l'Observatori Local


17/06/2024

El gabinet d’incidència pública beBartlet, amb la col·laboració de l'Observatori Local i el suport de la Fundació La Caixa, va impulsar aquesta primera sessió que va girar al voltant de la col·laboració públic-privada dins l'àmbit de les institucions locals, com les principals dinamitzadores del territori en un context en el qual el poder es concentra més a les ciutats (globals).

La dinàmica va consistir en una benvinguda i una presentació per part d'un expert que va situar el tema proposat. Posteriorment, es van plantejar tres preguntes als convidats, que estaven dividits en grups de cinc líders institucionals i socials en cada taula, generant un espai de conversa transversal i reduït on es compartien idees i identificaven prioritats, dissensos i consensos. Finalment, hi va haver una posada en comú dels acords aconseguits.