Es podran obrir aquells establiments que, a la zona aire de tots els aeròdroms d'ús públic existents a Espanya, siguin imprescindibles per atendre les necessitats essencials de treballadors, proveïdors i passatgers a les seves instal·lacions (Ordre TMA/240/2020,d e 16 de març, publicada al BOE número 70, de 16 de març de 2020)

16/03/2020

El gestor aeroportuari ha de determinar la quantia i distribució dels punts de restauració i dels punts de premsa, articles de conveniència, alimentació i begudes que es considerin imprescindibles per a garantir la cobertura de les necessitats descrites en cadascuna de les instal·lacions aeroportuàries.

En tots aquests punts s'han de complir, al menys, aquestes mesures de contenció:

1. La permanència en els establiments comercials l'obertura estigui permesa ha de ser l'estrictament necessària.

2. En tot cas, s'evitaran aglomeracions i es controlarà que es mantingui la distància de seguretat de al menys 1 metre per tal d'evitar possibles contagis.

Aquesta ordre serà d'aplicació des de la seva publicació al BOE fins a la finalització del període de l'estat d'alarma o fins que hi hagi circumstàncies que justifiquin una nova ordre modificant els termes de la present.