Resolució SLT/2212/2021, publicada al DOGC número 8458, de 15 de juliol

15/07/2021

Les dades d'incidència acumulada (IA) per data diagnòstic indiquen que la incidència de casos ha crescut amb un augment exponencial durant els últims 14 dies. Pel que fa als grups d'edat, tots els grups presenten un augment de casos durant els últims 7 dies, destacant l'explosió de casos en la franja 15-29 anys, que és 7 vegades més alt que fa 3 setmanes i que està relacionada amb els brots massius a l'àmbit social detectats durant les últimes setmanes.

Les dades mostren un empitjorament creixent de la situació a nivell epidemiològic, en totes les franges d'edat, i un increment de l'afectació en l'activitat sanitària, en tots els nivells assistencials, i situen clarament en un context de cinquena onada pandèmica, i justifiquen, sense demora, una revisió a l'alça de les mesures restrictives establertes en la resolució vigent, per intentar revertir la corba ascendent de contagis, i reforçar les mesures no farmacològiques per al control de la transmissió del virus dirigides a limitar els contactes socials fora de la bombolla de convivència, tant en àmbits públics com privats, tot atenent als principis de necessitat i de proporcionalitat i de menor afectació als drets de les persones.

Així, d'una banda, es recupera la mesura que es projecta sobre el dret de reunió i es limita a 10, llevat que es tracti de convivents, el nombre màxim de persones que es poden concentrar en les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social.

D'altra banda, es reverteix l'avançament que es va fer amb ocasió de la reobertura de l'oci nocturn permetent el ball amb mascareta en les activitats recreatives musicals i en les activitats populars i tradicionals (Resolució SLT/1934/2020, de 18 de juny) i que la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, va estendre a les activitats culturals d'arts escèniques de caràcter musical, que, fins a la seva entrada en vigor, només es podien organitzar amb el públic en seients preassignats, i va permetre en salons de banquets, de manera que a partir de l'entrada en vigor d'aquesta resolució no es permet ballar per l'especial risc que s'associa a aquesta activitat que no permet respectar la distància mínima de seguretat, i les activitats esmentades s'han de dur a terme asseguts.

Així mateix, s'avança l'horari màxim de tancament de totes les activitats que s'allarguen més enllà de les 22.00 hores, el qual s'estableix a les 00.30 hores, també amb l'objectiu de limitar les possibilitats d'interacció social i amb elles el risc de transmissió del virus.

Se suprimeix la possibilitat de consum d'aliments i begudes en grup en espais públics habilitats (àrees de lleure, de descans, pícnics i similars).

A nivell de recomanacions dirigides a l'Administració competent es recomana la limitació de l'accés a espais públics on es puguin produir concentracions de persones, entre les 0.30 hores i les 6 hores (parcs, platges, i altres espais similars).

Finalment, es recorda que la previsió establerta en diversos apartats de la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, limitant l'aforament màxim autoritzat per a determinades activitats s'ha d'aplicar garantint, com a norma general i excepte que sigui d'aplicació un valor més restrictiu, tant en espais tancats com a l'aire, una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, com estableix la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, que en aquesta mesura no ha estat desplaçada.

La durada de les mesures s'estableix fins a les 00.00 hores del dia 23 de juliol de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

Aquesta resolució entra en vigor el dia de la seva publicació al DOGC, és a dir, el 15 de juliol de 2021.