Ordre PCM/1324/2021, de 30 de novembre, publicada al BOE número 287, d’1 de desembre

01/12/2021

La realització de vols des de qualsevol aeroport situat en la República de Botswana, el Regne deEswatini, el Regne de Lesotho, la República de Moçambic, la República de Namíbia, la República de Sud-àfrica i la República de Zimbàbue a qualsevol aeroport situat a Espanya, amb o sense escales intermèdies, únicament podrà dur-se a terme quan es tracti d'aeronaus que transportin exclusivament nacionals espanyols o andorrans, o residents a Espanya o Andorra o passatgers en trànsit internacional a un país no Schengen amb escala inferior a 24 hores sense abandonar la zona de trànsit de l'aeroport espanyol.

També podran realitzar-se aquells vols d'aeronaus d'Estat, serveis de cerca i salvament (SAR), vols amb escala en territori espanyol amb finalitats no comercials i que tinguin per destí final un altre país, vols exclusius de càrrega, posicionals i humanitaris, mèdics o d'emergència.
La previsió establerta en aquest apartat no resultarà d'aplicació al personal aeronàutic necessari per a dur a terme les activitats de transport aeri.

El Ministeri de Sanitat podrà aixecar la limitació prevista en aquest acord autoritzant puntualment vols d'aeronaus per raons justificades. En tot cas, seran aplicable la resolució de la Direcció General de Salut Pública de 4 de juny de 2021 i les seves modificacions, per la qual s'estableixen controls sanitaris en els punts d'entrada a Espanya de viatgers internacionals.

Les limitacions previstes en el present acord s'apliquen a partir de les 00.00 hores del dia 2 de desembre de 2021 (hora peninsular) i fins a les 24:00 hores del dia 15 de desembre de 2021 (hora peninsular).