Resolució CLT/361/2022, de 14 de febrer, publicada al DOGC número 8611, de 22 de febrer

28/02/2022

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020), modificades per l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 28 de gener del 2021, publicat mitjançant la Resolució CLT/198/2021, de 29 de gener (DOGC núm. 8334, de 5.2.2021).

b) Les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 20 de gener del 2022, publicat mitjançant la Resolució CLT/209/2022, de 2 de febrer (DOGC núm. 8602 de 9.2.2022).

c) La normativa general de subvencions.

La dotació màxima de la convocatòria és d'1.500.000,00 euros.

El període subvencionable és des de l'1 de desembre del 2021 fins a la finalització de la mesura de reducció de l'aforament al 70 % als espais escènics i musicals adoptat per les autoritats sanitàries per contenir la pandèmia, d'acord amb el que disposa la Resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i les pròrrogues que se'n facin.

El període per presentar les sol·licituds és del 23 de febrer al 10 de març del 2022.