Amb la voluntat d'oferir als ens locals una proposta tècnica que doni a conèixer els principis bàsics de la Prevenció Ambiental, la FEMP organitza aquest curs, que tindrà lloc a Madrid, el proper 27 de octubre. La formació està adreçada a responsables i tècnics que treballin en drogodependències i addiccions comportamentals

05/10/2022

La prevenció del consum de drogues ha adquirit una gran rellevància, de cara a prevenir les conseqüències negatives que comporta, tant en joves i adolescents com en adults. Passa el mateix amb les addiccions comportamentals (joc patològic, videojocs) i l'ús problemàtic d'Internet.

Un dels tipus de prevenció que està cobrant gran rellevància en els darrers anys és la denominada Prevenció Ambiental, que consisteix bàsicament a regular allò que es pot i no es pot fer a través de l'aprovació de normes i lleis, en relació a l'alcohol, tabac, drogues il·legals i addiccions comportamentals, sobretot pel que fa al seu accés, cost, horaris, números de locals, sancions, etc.

Per inscriure's podeu fer-ho abans del 17 d'octubre al següent correu electrònic: prevencionambiental.curso2022@gmail.com.