Resolució de 18 d'octubre de 2022, publicada al BOE número 252, de 20 d'octubre de 2022

20/10/2022

Tenint en compte l'evolució de la pandèmia a nivell global i la situació epidemiològica a Espanya i amb la finalitat d'afavorir la normalització de la mobilitat internacional, amb el menor impacte possible per a la salut pública, es considera convenient deixar sense efecte les mesures de control sanitari a les persones procedents de països no pertanyents a la Unió Europea o amb la consideració de països associats Schengen. Es deixa sense efecte la Resolució d'1 d'abril de 2022, de la Direcció General de Salut Pública, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya. Aquesta resolució produirà efectes des de les 00.00 hores del 21 d'octubre de 2022.