Ordre EMT/227/2022, de 18 d'octubre, publicada al DOGC número 8775, de 19 d'octubre de 2022

20/10/2022

El Departament d'Empresa i Treball vol aprovar el programa de subvencions Ocell de foc amb la finalitat d'impulsar projectes que tinguin per objectiu l'atenció a joves, especialment aquells amb problemàtica de salut mental, i el seu acompanyament cap a l'autonomia personal i la construcció d'una vida independent, proporcionant-los les eines i els recursos per poder aconseguir-ho i per assolir la seva inserció laboral en l'empresa ordinària o la recuperació del seu itinerari formatiu.

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de concessió de les subvencions del programa Ocell de foc, d'acord amb les línies següents: Línia 1. Xarxa Ocell de foc; i Línia 2. Coordinació, promoció i difusió del programa Ocell de foc.