Acord GOV/204/2022, de 18 d'octubre, publicat al DOGC número 8775, de 19 d'octubre de 2022

20/10/2022

Es crear el Programa temporal per a l'execució i la gestió dels pagaments del Bo social tèrmic a Catalunya, adscrit a la Direcció General d'Energia. La durada d'aquest Programa és de tres anys, i se'n preveu l'inici l'1 de novembre de 2022 fins al 31 d'octubre de 2025. L'objecte d'aquest Programa és dotar el Servei d'Hidrocarburs de recursos humans per gestionar els ajuts a les famílies afectades per la pobresa energètica per fer front a les despeses tèrmiques de l'aigua calenta, cuina i calefacció.