Aquest cicle de debats (UIMPB) tindrà lloc en dues jornades diferenciades, encara que enllaçats per la temàtica. La primera jornada se celebrarà el dia 26 d'octubre del 2022 i analitzarà l'organització del temps de treball, abordant els motius i la forma sobre com s'han organitzat els usos del temps i l'organització del temps de treball a Europa des dels anys 80 i actualment

24/10/2022

El temps és una qüestió política i es pot considerar un dret de tota la ciutadania. Per aprofundir els usos del temps i la seva organització actual i futura i per connectar el coneixement de les persones investigadores i de les polítiques públiques, sorgeix aquesta conferència. L'objectiu serà aprofundir, des d'experiències de la política pública i la investigació, i reflexionar sobre com es pot aconseguir a través de la ciència i les institucions públiques una organització horària més saludable, igualitària, productiva i sostenible.

Aquest cicle de debat es produeix en un moment clau ja que el Govern d‟Espanya té entre els seus objectius de mandat promoure una Llei d‟Usos del Temps i Racionalització Horària i llançar una nova edició de l‟Enquesta d‟Usos del Temps.