Curs de l’EAPC, a celebrar el 14, 21 i 28 de setembre, adreçat al personal de l'Administració local dels departaments de recursos humans, prevenció de riscos laborals, delegats de prevenció i càrrecs intermedis, que té l’objectiu d’analitzar la normativa de seguretat i salut en el treball i la seva aplicació pràctica, especialment en l'àmbit de les administracions públiques, examinar els diferents drets i obligacions que es deriven del sistema jurídic preventiu i comprendre les diferents responsabilitats que es deriven dels incompliments preventius

23/06/2023

La prevenció de riscos laborals ha esdevingut en les últimes dècades una de les principals preocupacions del legislador. Amb la finalitat de regular aquesta matèria, s'han dictat múltiples normes i disposicions que configuren un sistema jurídic complex, el qual resulta imprescindible conèixer per garantir efectivament la seguretat i la salut a la feina.