La Comissió Intercol·legial de Territori i Urbanisme i l’Àrea Metropolitana de Barcelona organitza aquesta jornada presencial, de caire global i holístic i que consta d’una primera presentació general del Pla i una aproximació temàtica al PDUM per mitjà de diàlegs creuats entre l’Equip redactor del Pla i representants dels diferents Col·legis Professionals integrats a la CITU (Advocats, Arquitectes, Economistes, Enginyers de camins i Enginyers industrials). seguida d’intervencions de la fila zero i debat obert. Tindria lloc el proper dimarts 19 de setembre, a l’auditori de la Universitat Pompeu Fabra

07/09/2023

Us recordem també que se celebraran cinc jornades més a la seus dels diferents col·legis professionals, i amb un enfoc més especialitzat: metabolisme urbà i impuls de la infraestructura verda (Col·legi d’Enginyers Industrials); habitatge i activitat econòmica (Col·legi d’Economistes); mobilitat i infraestructures del transport (Col·legi de Camins), aspectes claus de la normativa (Col·legi d’Advocats) i síntesi de tot allò exposat a les sessions anteriors (Col·legi d’Arquitectes).