Aquesta jornada dona continuïtat al seminari permanent sobre barris de l’Institut Metròpoli amb una nova edició, la tercera, on es presentaran les novetats metodològiques i l’actualització de resultats de l’Índex de Vulnerabilitat Urbana i les conclusions del procés d’anàlisi dels projectes presentats a la primera convocatòria del programa integral de barris per la millora de rendes de l’AMB. La trobada tindrà lloc el pròxim dimecres, 27 de setembre, de 9 a 13.30 hores, al Hub Social

07/09/2023

L’Índex de Vulnerabilitat Urbana (IVU), dissenyat per l’Institut Metròpoli, ha esdevingut en els darrers anys una eina clau per l’anàlisi i el seguiment de la pobresa urbana a la Barcelona metropolitana. Però, més enllà de la seva capacitat per generar nous coneixements, l’IVU també està cridat a ser un instrument de referència per donar suport a la implementació de les diferents polítiques de rehabilitació integral de barris que s’estan desenvolupant actualment a la demarcació de Barcelona, tant des del punt de vista del mateix desplegament dels programes, com de la seva avaluació. En aquest sentit, l’IVU ja s’ha incorporat entre els criteris de selecció dels projectes d’intervenció del nou Programa integral de barris per la millora de rendes que impulsa l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Aquest programa, dotat amb una inversió 10 milions d’euros pels anys 2023 i 2024, ha beneficiat en aquesta edició a 14 municipis amb barris vulnerables. L’Institut Metròpoli ha analitzat la diversitat de projectes presentats, com els municipis han rebut la convocatòria i l’han encaixat amb les seves prioritats i projectes en curs. En el seminari es presentaran les conclusions de l’estudi i es vol debatre, de la mà de dos municipis beneficiaris, els reptes que plantegen aquest tipus de programes en relació amb la seva coherència, integralitat, sostenibilitat en el temps i complementarietat amb altres programes existents. Tot això amb l’objectiu de millorar l’efectivitat de les intervencions i incorporar els aprenentatges en possibles futures convocatòries.