El Seminari de Gestió Econòmica Local que la Federació de Municipis de Catalunya està celebrant aquest matí s'ha centrat en explicar aquest dubte. En aquesta mateixa sessió, també s’analitza el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2024

19/04/2024

El primer ponent que ens ha acompanyat en aquesta sessió, Gabriel Hurtado López, subdirector general d’Estudis Financers d’Entitats Locals de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local del Ministeri d’Hisenda, ha explicat als assistents en què consisteixen les implicacions que hi ha per als governs locals en la represa de les regles fiscals i quines són les previsions sobre la participació en els tributs de l’Estat per a l’exercici 2024. Així, ha detallat la situació actual d’aquest retorn a l’aplicació de les regles fiscals, la implicació en l’execució dels pressupostos de les entitats locals 2024, quins són els seus objectius, la seva avaluació, on ha d’anar destinat el superàvit i quines són les previsions de les entitats locals en els tributs de l’Estat per al 2024.

A continuació, Ramon Auset Martí, responsable de l’Àrea de Corporacions Locals de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, ha informat sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2024. Entre altres qüestions, ha explicat l’àmbit subjectiu de la nota informativa de 31 de gener de 2024, els règims aplicables, les operacions de crèdit, els indicadors de solvència, els procediments, el restabliment de les regles fiscals, els saldos de cobrament dubtós, el principi de prudència financera i els criteris generals i obligacions.

Per acabar, se celebra una taula rodona, amb la participació dels dos ponents, amb l’objectiu que el Seminari es converteixi en un espai de debat obert i participatiu amb els assistents, on els ponents dialogaran i confrontaran opinions enfocades a la solució dels aspectes jurídics, de control i de gestió econòmica tractats en les exposicions.

Recordeu que en la darrera sessió aquesta edició del seminari, que tindrà lloc el 17 de maig, s’analitzaran les noves orientacions sobre el control de la gestió economicofinancera i les repercussions en les organitzacions del sector públic local. Les dues primeres sessions celebrades el 23 de febrer i el 15 de març van ser coordinades per Antoni Ayora; i aquesta sessió d'avui i la propera seran coordinades per Petra Saiz.