Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Resolució EMT/1470/2024)

08/05/2024

La Resolució EMT/1470/2024 de 19 d'abril, del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, publicada al DOGC de 02/05/2024, obre la convocatòria per a l'any 2024 en relació amb les actuacions del Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb finançament de fons Next Generation EU, que promou el mateix Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC - Dones àmbit rural i urbà).

Les Bases reguladores per a la concessió d'aquestes subvencions per al finançament del Programa de suport a dones als àmbits rural i urbà, es va publicar al DOGC, mitjançant l'Ordre EMT/238/2021, de 21 de desembre (aquí). 
 
El Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà té com a objectiu implementar itineraris individualitzats d'atenció i d'orientació laboral per millorar la capacitació de les dones en els àmbits rural i urbà a través de la conscienciació per incrementar la seva participació en l'activitat econòmica del seu territori, fet que implicarà oferir oportunitats formatives i assessorament en els àmbits digital, tecnològic, emprenedor i d'economia social vinculat a productes endògens (dimensió local i verda), ús forestal i agrícola, activitats comercials en línia i suport a la dependència. 

Les actuacions subvencionables són itineraris individualitzats d'atenció i d'orientació laboral que tinguin com a objectiu la capacitació i la inserció de dones desocupades dels àmbits rural i urbà.  

S'ofereixen tres itineraris: 
  • Itinerari general: inclourà un taller de competències transversals d'empoderament i reforç de la igualtat de gènere en els àmbits social i laboral, i una sessió sobre el mercat de treball en general 
  • Itinerari verd: inclourà un taller de competències sobre ocupacions d'economia verda i una sessió sobre el mercat de treball relacionada amb les ocupacions d'economia verda 
  • Itinerari digital: inclourà un taller de competències sobre ocupacions d'economia digital i una sessió sobre el mercat de treball relacionada amb les ocupacions digitals 
Podran sol·licitar aquestes ajudes, entre d'altres, els governs locals:
- Preferentment amb una població inferior a 5.000 habitants i les entitats vinculades. 
- Supramunicipals, que atenguin preferentment dones residents en municipis amb una població inferior a 5.000 habitants. 

El pressupost màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és d'1.506.200 euros.  

Les sol·licituds i altres tràmits associats s'han de presentar segons els models normalitzats i seguint les indicacions que estan disponibles a l'apartat Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (aquí) i al Canal empresa (aquí).

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la Resolució al DOGC (publicada el 2 de maig de 2024).  
 
Més informació del Departament d'Acció Exterior i Unió Europea (aquí).

Font: Next (Diba) - 6 de maig 2024.