Horizon Europe - Missions Ocean and Waters

22/05/2024

El Programa Marc Horitzó Europa (HORIZON) té oberta la convocatòria: Suport a la Coalició de ciutats, regions i illes davant del mar per a la Missió Oceà i Aigües (HORIZON-MISS-2024-OCEAN-02-02).

Les propostes de la convocatòria també anomenada Suport a les comunitats d'actors per a la Missió Restaurar el nostre oceà i aigües per al 2030, han de:
- Establir i reforçar una Coalició de ciutats litorals interiors i costaneres (incloent-hi els seus ports marítims o fluvials), regions i illes a través de la UE i països associats.
- Donar suport a la governança, implementació i informació de la Coalició.
- Coordinar, fer xarxa, fer parells i mentoritzar els membres de la Coalició, així com compartir bones pràctiques i desplegar solucions conjuntament amb els projectes resultants del tema HORIZON-MISS-2024-OCEAN-02-01 i en col·laboració amb la Plataforma d'Implementació de la Missió Oceà i Aigües.
- Desenvolupar processos participatius perquè les ciutats, regions i illes puguin planificar i implementar millor les accions orientades a assolir els objectius de la Missió; establir mecanismes robustos per al diàleg regional i local i facilitar la coordinació i col·laboració entre la Coalició i les autoritats nacionals, regionals i locals pertinents, comunitats, així com xarxes i iniciatives rellevants per atraure un gran nombre de parts interessades, incloent-hi actors privats i ciutadans, en la protecció i restauració dels oceans, mars i aigües.
- Millorar la visibilitat de les activitats de la Coalició mitjançant accions de comunicació dirigides i campanyes educatives que involucrin comunitats locals, escoles i el públic en general.
- Aprofitar fons per donar suport a les accions de la Coalició, en interacció amb les autoritats de gestió i el sector privat, si escau.

El termini de la convocatòria té com a data límit el 5 de setembre de 2024, a les 17:00 hores (hora de Brussel·les).