• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Elaboració d'una Guia per a l'aplicació de la Llei de la transparència
Elaboració d'una Guia per a l'aplicació de la Llei de la transparència


Les entitats municipalistes posen a l’abast de les administracions locals catalanes aquest instrument per facilitar amb celeritat la implantació d’aquesta important Llei en el si de les nostres organitzacions locals

05/03/2015

Considerem que la GUIA, elaborada pel catedràtic de Dret Constitucional Rafael Jiménez Asensio, és un instrument útil i ajudarà a què, amb l’esforç de tots, la Llei de transparència, d’accés a la informació pública i bon govern, aprovada pel Parlament de Catalunya, s’endinsi en les nostres organitzacions locals i reporti als ciutadans les millores que reclamen en l’acció de govern.

Relacionats:

BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC