• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
La Federació de Municipis compareix al Parlament per parlar de mesures urgents per a l'habitatge
La Federació de Municipis compareix al Parlament per parlar de mesures urgents per a l'habitatge


Ana del Frago, presidenta de la Comissió d'Habitatge de l'FMC i alcaldessa de Barberà del Vallès, va comparèixer el 8 d'abril davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament per donar el parer de l'FMC en relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

08/04/2015

La Proposició de Llei de mesures urgents per a l’habitatge correspon a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), presentada per una "Comissió promotora de la ILP” que representa a l’entitat juvenil AVALOT (entitat vinculada a Joves-UGT de Catalunya). La ILP es va presentar en el 2007 al Parlament de Catalunya després de recollir al voltant de 54.000 signatures. La ILP presentada en el 2007 coincideix amb la tramitació que en el seu moment s’estava fent sobre la Llei 18/2007, del Dret a l’Habitatge (aprovada pel Parlament de Catalunya en 19 de desembre de 2007), i amb el Pacte Nacional per a l’Habitatge, que es va signar el 9 d’octubre de 2007.

Les mesures que es presenten en aquesta ILP són de dos caires:d'una banda, en relació a la provisió de l'habitatge de lloguer; i de l'altra, en relació a la vinculació pressupostària de la Generalitat amb la política d'habitatge. Cal dir, però, que estaven emmarcades en un context, al 2007, que no és l'actual. Al 2015, la realitat i les necessitats han canviat però igualment continua havent-hi un problema amb l’accés a un habitatge digne per part de molts col·lectius; i, a més, ens trobem amb un important estoc d’habitatges buits existents, tenint en compte que una gran part d’aquests habitatges són propietat de les entitats bancàries.

Ana del Frago ha dit en la seva intervenció que des de la Federació de Municipis de Catalunya creiem que un cop més es fixen estàndards uniformes per a tot el territori quan la realitat és molt diferent. Afegint que "tot i que valorem molt positivament que en principi es posi l’accent en fer més habitatge protegit,  cal reformular totalment el model i no únicament pel que fa al seu finançament".

Pel que fa als percentatges que es fixen de lloguer i de venda, la presidenta de la Comissió ha afirmat que semblen del tot arbitraris i un cop més injustificadament rígids.

Com a valoració final, Ana del Frago ha recordat que el món local ha treballat i continuarà treballant al costat de les iniciatives que permetin millorar les polítiques i programes socials d’habitatge, l’accés a l’habitatge com un dret universal, com element central en les polítiques de cohesió. De la mateixa manera, també ha volgut posar de manifest la necessitat, no abordada encara, de posar sobre la taula un replantejament complet i integral de les polítiques d’habitatge i de l’habitatge públic i protegit. És per això que creiem, des de la Federació de Municipis de Catalunya, "que cal una reformulació total en matèria d’habitatge, amb mesures a mig i llarg termini".
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC