• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
L'FMC edita un informe sobre les competències municipals en educació, salut i serveis socials a Catalunya després de l'LRSAL
L'FMC edita un informe sobre les competències municipals en educació, salut i serveis socials a Catalunya després de l'LRSAL


22/05/2015

Elaborat per Rafael Jiménez Asensio

L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), afecta de manera singular tres àmbits de l’activitat de les entitats locals, com són l’educació, els serveis socials i els centres de salut.

És per això que, des de la Federació de Municipis de Catalunya, hem cregut convenient editar un ESTUDI – INFORME SOBRE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ, SALUT I SERVEIS SOCIALS A CATALUNYA DESPRÉS DE L’ENTRADA EN VIGOR DE L’LRSAL, elaborat pel catedràtic de Dret Constitucional Rafael Jiménez Asensio, i que posem al vostre abast com a un instrument útil per a la gestió d'aquests àmbits competencials, a la vista de la llei vigent i de la legislació sectorial catalana.

Relacionats:

BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC