• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
L'FMC compareix al Parlament per parlar sobre la propietat temporal i la propietat compartida d'habitatges
L'FMC compareix al Parlament per parlar sobre la propietat temporal i la propietat compartida d'habitatges


Amadeu Iglesias, gerent de l'IMPSÒL, és qui representa l'FMC en aquesta compareixença

28/05/2015

La Federació de Municipis de Catalunya va comparèixer ahir dijous, 28 de maig davant la Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya en relació a la tramitació del Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del codi civil de Catalunya.

Amb aquest Projecte de llei es pretén modificar el Llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, que regula dues noves formes jurídiques de propietat, la propietat compartida i la propietat temporal, amb l’objectiu principal de solucionar el problema d’accés a la propietat de l’habitatge com de conferir la màxima estabilitat a la situació jurídica real de l’adquirent.

La propietat temporal atorga al titular el domini d’un bé durant un termini cert i determinat. Que passat l’esmentat període, amb un mínim d’un any per als bens immobles i sis pels immobles i amb un màxim de noranta nou anys per ambdós, el bé objecte de contracte torna al seu titular o hereus, anomenats titulars successius.

La propietat compartida consisteix en l’adquisició per part del propietat material de la quota inicial del domini, lliurament acordada, que suposa l’adquisició de la possessió, de l’ús i del gaudí exclusiu d’un bé i dret a adquirir, de manera gradual, la quota restant a l’altra titular, anomenat propietat formal.

Com a representant de la nostra entitat va participar en la compareixença, Amadeu Iglesias, gerent de l'IMPSÒL, qui va exposar el punt de vista de la nostra entitat en referència al projecte de llei objecte del debat parlamentari d’ahir. En la seva intervenció va exposar tota una sèrie de qüestions tècniques, que s’haurien d’abordar i tenir en consideració amb les introduccions de la Propietat temporal i Propietat compartida en el codi civil.

Per a la Federació de Municipis de Catalunya la incorporació d’aquestes dues figures jurídiques en el codi civil, ja contemplades en la Llei del dret a l’habitatge, ho valorem en positiu, ja que serà una eina més amb la què es podrà comptar. Però, que per desenvolupar-les, l’administració haurà de comptar amb mesures de polítiques públiques d’habitatge acompanyades de finançament.  


Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Diari de sessions del Parlament de Catalunya- Intervenció de l'FMC


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC