• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
L'FMC reuneix 200 tècnics i electes locals per parlar d'urbanisme
L'FMC reuneix 200 tècnics i electes locals per parlar d'urbanisme


El divendres 3 de juny es va celebrar una sessió del Seminari Tècnic Local de la Federació de Municipis de Catalunya dedicada específicament a urbanisme: llicències d’edificació, zones inundables i encaix de les indústries de risc en el teixit urbà

03/06/2016

El Seminari Tècnic Local de l'FMC té l’objectiu de contribuir a la formació continuada dels tècnics d’administració local, fet que, sens dubte, possibilita una millora en la gestió dels serveis que les administracions locals presten als ciutadans.

A la sessió del 3 de juny es van exposar tres ponències. La primera, sobre 'les llicències d’edificació en el marc del nou reglament de disciplina urbanística', a càrrec de Francesc Xavier Berga Vayreda, director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; la segona, sobre 'la incidència del planejament urbanístic en les zones inundables', a càrrec de Lluís Xavier Godé i Lanao, responsable del Departament de Planificació i Ordenació de l’Espai Fluvial de la Generalitat de Catalunya; i la darrera, sobre 'conflictes de veïnatge de les indústries de risc', a càrrec de Jordi Catà, tècnic del Servei de Planificació i Gestió del risc de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.

El Seminari Tècnic Local de la Federació de Municipis de Catalunya del 2016 pretén donar resposta a les inquietuds formatives del major nombre possible dels tècnics locals, amb una oferta que contempla temes molt variats que constitueixen en aquests moments, per una o altra raó, matèries d’especial interès per als tècnics locals i que incideixen en la seva activitat diària.

Recordem que la sessió de mes d'abril va estar dedicada al medi ambient, amb un èmfasi especial en els problemes derivats del canvi climàtic; la sessió de l'1 de juliol anirà sobre les novetats legislatives en relació amb la gestió dels serveis públics; al setembre, s’analitzarà el planejament territorial i urbanístic a través de la modificació de la Llei de costes, de la seva incidència en les ciutats intel·ligents (smarts cities en anglès) i el patrimoni arquitectònic; a continuació tindrà lloc la sessió que tractarà les eines per a la gestió dels serveis urbans, centrada en aspectes econòmics i organitzatius de la gestió de serveis locals; al novembre serà el torn de la gestió urbanística, i finalment, al desembre, el Seminari tornarà a dedicar una sessió a l’habitatge públic, un àmbit de gran interès en aquests moments.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC