• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'ha signat el Codi de bones pràctiques en la contractació pública local del servei de neteja, entre les entitats municipalistes, els sindicats i les patronals
S'ha signat el Codi de bones pràctiques en la contractació pública local del servei de neteja, entre les entitats municipalistes, els sindicats i les patronals


Les entitats municipalistes Federació de Municipis de Catalunya i ACM, els sindicats CCOO i UGT i la patronal ASCEN (Associació Catalana d’Empreses de Neteja) i ASPEL (Asociación profesional de Empresas de Limpieza) han signat un Acord de Codi de bones pràctiques en la contractació pública local del servei de neteja

25/11/2016

El Codi de bones pràctiques neix amb la pretensió de proporcionar tant a les empreses, prestadores del servei i licitadores i adjudicatàries de contractes públics, com a l’administració local, com a òrgan de contractació un catàleg ordenat i sistematitzat de principis, exemples d’actuacions, orientacions i pautes a seguir en la seva contractació pública local.

Les entitats signants consideren que l’Acord és un bon instrument per contribuir a l’assoliment d’un major nivell de qualitat en la prestació del servei de neteja; per potenciar la dignitat professional dels seus treballadors i treballadores i per consolidar un model de contractació pública local orientat al foment i a l’estabilitat de l’ocupació.

També garanteix l’ús eficient dels fons públics, assolint els millors resultats per l’administració local i per les empreses amb la menor inversió en temps i despesa. Les entitats signants s’han compromès ha fer una difusió territorial per explicar el contingut de l’Acord que ajudi a la contractació de les administracions locals de Catalunya associades a les entitats municipalistes i a les empreses del sector de neteja.

L’Acord, que es va signar el divendres 25 de novembre, estableix la creació d’una Comissió mixta paritària formada per representants de les entitat signants per fer un seguiment i interpretació del Codi de bones pràctiques en la contractació pública local del servei de neteja.

Relacionats:

/ DOCUMENTS
Acord.pdf
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC