• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
L'FMC elabora un Codi de conducta i bon govern per a electes i alts càrrecs dels governs locals
L'FMC elabora un Codi de conducta i bon govern per a electes i alts càrrecs dels governs locals


El passat dia 14 de desembre l'equip d'experts, coordinat pel catedràtic Rafael Jiménez Asensio, va cloure els treballs de redacció d'un Avantprojecte de Codi Ètic per electes i alts càrrecs del món local, en compliment amb l'article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquest text ha comptat amb la participació del CSITAL Catalunya

20/12/2016

A partir del proper dimarts 10 de gener de 2017, la Federació de Municipis de Catalunya obrirà un procediment de consulta sobre aquest text que es posa a l'abast dels ens locals de Catalunya, amb l'objectiu d'ajudar els governs locals en l'elaboració i aprovació d'aquest codi, que preveuen les disposicions legals vigents a Catalunya en matèria de transparència i bon govern.

Relacionats:BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC