• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
L'FMC valora positivament el Projecte de llei d'arquitectura
L'FMC valora positivament el Projecte de llei d'arquitectura


Pere Montaña, director de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l'Ajuntament de Terrassa, va comparèixer ahir dimecres 15 de febrer al Parlament de Catalunya com a representant de l'FMC, en relació al Projecte de llei de l'arquitectura

16/02/2017

La finalitat de l’Avantprojecte és fomentar el valor de la creació arquitectònica, tal i com recomanen els organismes europeus, que aconsellen adreçar esforços a millorar el coneixement de l’arquitectura i el disseny urbanístic dels ciutadans i dels promotors. Així, l’objectiu d’aquesta llei és ressaltar i valorar el paper públic de l’arquitectura i de l’urbanisme i distingir-los com a fonaments del benestar i la cohesió social, i com a element estructurador de la identitat del país. Per aconseguir aquests objectius es preveuen mesures de foment de la pròpia arquitectura i de la qualitat arquitectònica.

La Federació de Municipis de Catalunya va participar en les reunions de l’equip redactor de la Llei d’arquitectura que va impulsar el mateix Departament de Territori i Sostenibilitat constituït al 2013. L'al·legació formulada per l'FMC feia referència al Consell de Qualitat Arquitectònica de Catalunya, considerant que calia assegurar que estaria integrat per vocals designats per les entitats associatives d’ens locals. La justificació d’aquesta esmena està en què les decisions que aquest Consell adopti en exercici de les seves funcions incidiran en l’àmbit competencial local.

Lligat a l’article que defineix el Consell de Qualitat Arquitectònica de Catalunya, es va introduir una modificació en la versió del text a tràmit de la CGLC, en concret el que fa referència a l’article sobre els "Criteris de Valoració”, sobre la necessitat de l’informe previ de la Comissió de Govern Local, quan el Govern de la Generalitat hagi d’aprovar instruccions referents a criteris de valoració, orientacions. Val a dir que la valoració que la Federació de Municipis de Catalunya fa al text normatiu és positiva, i que qualsevol acord amb transcendència a l’hora d’aplicar criteris que puguin afectar al món local requerirà del pas previ per la Comissió de Govern Local de Catalunya.

Relacionats:BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC