• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
L'FMC reuneix 300 electes i tècnics locals per debatre sobre les problemàtiques en matèria d'ordenació de llocs de treball
L'FMC reuneix 300 electes i tècnics locals per debatre sobre les problemàtiques en matèria d'ordenació de llocs de treball


El Seminari d'Actualització de la Funció Pública Local que la Federació de Municipis de Catalunya està celebrant aquest matí també tracta sobre l'establiment de requisits d’accés vinculats a titulació universitària en la gestió diària dels recursos humans i vies de solució

17/03/2017

Mikel Gorriti Bontigui, doctor en Psicologia, responsable de RRHH de la Direcció General de la Funció Pública del Govern Basc, aborda en aquesta sessió la problemàtica present a la gran majoria d’Administracions de la manca d’ús de criteris organitzatius que argumentin la decisió estratègica del disseny d’un lloc de treball de personal funcionari o laboral a l’hora d’abordar la seva creació a través de la Relació de Llocs de Treball.

Aquesta realitat ha conduït a una situació de manca de seguretat laboral i de predicció en la gestió dels principals instruments d’ordenació dels nostres RRHH, de forma que s’oferiran criteris organitzatius en base a les noves previsions legals que permetin adoptar amb arguments sòlids, rigorosos i objectius aquesta decisió, dotant així de major objectivitat la decisió de classificar un lloc de treball de laboral o de funcionari.

A continuació, Josep Aldomà i Buixadé, professor titular de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, analitza les dificultats que planteja el marc normatiu actual a l’hora d’establir quins han de ser els requisits de titulació acadèmica en determinats llocs de treball, fonamentalment aquells reservats a titulacions universitàries de grau o que impliquin l’exercici de professions o funcions regulades, que requereixen disposar d’una condició especial com és la d’estar en possessió d’un determinat títol acadèmic.

La regulació confosa i mancada de desplegament de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i la plena implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior han suposat a la pràctica dificultats a l’hora de fixar els requisits de titulació en determinats llocs de treball –títols de grau, màsters universitaris, equivalències amb anteriors llicenciatures o diplomatures universitàries,...- i també a l’hora d’establir els requisits de titulació en els processos selectius convocats, tant oberts com restringits en l’àmbit de promocions internes o funcionaritzacions.

Finalment, Alexis Guallar Tasies, director de Recursos Humans de la Diputació de Lleida, parla sobre els darrers pronunciaments judicials com la plena implantació de l’EEES plantegen importants qüestions, sobre les quals es plantejaran solucions a l’hora d’abordar aquesta qüestió tant en el moment de crear el lloc de treball o modificar-lo com a l’hora de dur a terme la selecció corresponent.

La direcció del seminari va a càrrec de M. Carme Noguer, cap de Recursos Humans de l’Ajuntament de Manlleu; i Fernando Hernàndez Baena, tècnic assessor de la Diputació de Barcelona i responsable de la Secció de Pràctica Jurídica.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC