• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
L'ICD, l’FMC i l'ACM signen un acord interinstitucional per a l’impuls de la igualtat de gènere i contra la violència masclista als governs locals
L'ICD, l’FMC i l'ACM signen un acord interinstitucional per a l’impuls de la igualtat de gènere i contra la violència masclista als governs locals


La presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), Teresa M. Pitarch; el president de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor; i el president de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, han signat aquest matí un acord que impulsarà el treball conjunt del Govern i els ens locals per implementar les polítiques públiques destinades a avançar en la igualtat efectiva de dones i homes i en la lluita contra la violència masclista

15/05/2017

L’acord, materialitzat a través del nou Contracte Programa 2017-2019, estableix la cooperació i la col·laboració en aquests àmbits entre l'ICD, els ajuntaments de més de vint mil habitants i els consells comarcals d’arreu de Catalunya, així com la consolidació, actualització i millora dels serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD), tant pel que fa a la prestació dels serveis com al seu finançament.

L’acord para especial atenció als municipis de menys de vint mil habitants amb recursos específics i suport tècnic per part de l'ICD i reforça la col·laboració a través de dades estadístiques de l’atenció a dones, amb una nova eina informàtica -Hipàtia- que l'ICD posa a disposició dels ens locals.

L'ICD és l’organisme del Govern de la Generalitat que desplega la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista i la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes, normes que recullen les actuacions que els poders públics catalans han de dur a terme a favor de la igualtat i contra la violència masclista, i constitueixen el marc de referència per actuar de manera integral contra totes les formes de discriminació per raó de sexe.

Les autoritats locals de Catalunya son els nivells d’intervenció més adequats per combatre les desigualtats i per promoure una societat igualitària. És competència dels ens locals, d’acord amb la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, emprendre accions concretes a favor de la igualtat de dones i homes i per a eradicar la violència masclista.BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC