• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
El dia 20 d'octubre comença la 30a edició del Seminari de Dret Local
El dia 20 d'octubre comença la 30a edició del Seminari de Dret Local


Començarà el 20 d'octubre i finalitzarà el 15 de juny de 2018. A la primera sessió, els temes centrals seran els conflictes d’interès i transparència al sector públic, a càrrec de Miguel Ángel Gimeno, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya; i el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local, a càrrec de Josep Abella, interventor general de la Diputació de Barcelona

04/09/2017

Les entitats promotores i les persones que treballem en l'organització d'aquesta activitat pensem que val la pena de subratllar aquest aniversari, que posa en relleu el seu interès i la seva utilitat per als milers de juristes que s'hi han inscrit fins ara.

La programació del proper curs manté l'estructura tradicional en tres blocs d'aportacions: informe d'actualitat jurídica, a primera hora, seguit de dues conferències generals sobre temàtiques previstes des d'ara i, a darrera hora, ​sessions per grups sobre qüestions més d'actualitat.

Com podeu comprovar, a les conferències generals es procura combinar reflexions de contingut teòric o fonamental, amb anàlisis de problemes jurídics més concrets i d'ordre pràctica, alguns d'ells d'estricta actualitat. Entre les temàtiques previstes es poden destacar els temes penals, que malauradament tenen una gran incidència en la nostra Administració pública actual, la continuació de l'estudi de la nova legislació de procediment administratiu i les qüestions jurídiques suscitades algunes de les noves necessitats urbanes i de servei públic que han d'afrontar els ajuntaments.

Queda el marge d'aquest programa l'estudi de la futura legislació de contractes, en procés de tramitació parlamentària, que de ben segur serà objecte d'una sessió monogràfica extraordinària d'aquest Seminari, oberta a tots els seus participants, tan bon punt es promulgui la llei.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC