• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Signat el nou conveni col·lectiu d'acció social amb infants, joves i famílies en situació de risc
Signat el nou conveni col·lectiu d'acció social amb infants, joves i famílies en situació de risc


Amb l'objectiu de disposar d'un marc regulador actualitzat i avançar en la millora de les condicions laborals dels professionals, us informem que el passat 24 de juliol es va procedir a la signatura del nou conveni col·lectiu de Catalunya d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc 2013-2018, per part de La Confederació, la Federació de Serveis a la Ciutadania FSC-CCOO de Catalunya i la Federació d'empleats i empleades dels serveis públics FESP-UGT de Catalunya

02/10/2017

A banda de la necessària adequació a la normativa legal en matèria sectorial i laboral, el nou conveni -d'obligat compliment per totes les empreses i/o entitats que prestin activitats d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres col·lectius en situació de risc a Catalunya- preveu un increment salarial de l'1,2% (any 2017: +0,4% amb caràcter retroactiu a 1 de gener de 2017; i any 2018: increment del +0,8%) així com un permís retribuït de 24 hores de lliure disposició.

En concret, el nou conveni representa un increment de costos laborals corresponent al 2,7% que caldrà considerar a l'hora d'elaborar els escandalls de costos dels serveis públics enquadrats en l'àmbit funcional del conveni, ja sigui en les noves licitacions , o en les corresponents pròrrogues previstes dels contractes.

El conveni es publicarà en breu al DOGC.


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC