• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Més de 200 assistents debaten sobre la gestió urbanística al Seminari Tècnic Local
Més de 200 assistents debaten sobre la gestió urbanística al Seminari Tècnic Local


Una nova sessió del Seminari Tècnic Local organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya que està tenint lloc avui aplega més de 200 electes i tècnics locals per debatre sobre la responsabilitat patrimonial i la participació ciutadana en la gestió urbanística

06/10/2017

Susana Martínez Novella, directora dels Serveis Jurídics de la Diputació de Barcelona, fa una anàlisi de la responsabilitat patrimonial. Agustí Jover i Armengol i Miquel Morell i Deltell, economistes, Promo Assessors i Consultors, informen sobre la Guia per la viabilitat econòmica i financera del planejament urbanístic. I, finalment, per parlar de la participació ciutadana comptem amb Marc Parés, doctor en Ciències Ambientals, investigador i coordinador del grup "Urban Governance, Commons, Internet and Social Innovation” de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la UAB.

Recordem que ja s'han celebrat cinc sessions del Seminari Tècnic Local: la de 28 d'abril, sobre planejament territorial i urbanístic; la de 19 de maig, sobre medi ambient; la de 12 de juny, sobre gestió de l'aigua urbana; la de 14 de juliol, sobre urbanisme; i la de 22 de setembre, sobre projectes urbans.

Falten per celebrar les dues darreres sessions del 2017: la de 3 de novembre tractarà la gestió dels serveis urbans i la de 15 de desembre, sobre mobilitat.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC