• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Comença la 30a edició del SDL. El conflicte d'interessos i la transparència, analitzada pel director de l'Oficina Antifrau de Catalunya
Comença la 30a edició del SDL. El conflicte d'interessos i la transparència, analitzada pel director de l'Oficina Antifrau de Catalunya


240 electes i tècnics locals s'han reunit avui en una nova sessió del Seminari de Dret Local per parlar sobre el conflicte d'interessos i la transparència i sobre el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local. El SDL, organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya i que enguany arriba a la seva 30a edició, ha comptat amb la participació en tots aquests anys de 8.500 assistents

20/10/2017

Al Seminari de Dret Local 2017-2018, que comença avui i que es perllongarà fins al mes de juny, procurem combinar reflexions de contingut teòric o fonamental, amb anàlisis de problemes jurídics més concrets i d’ordre pràctica, alguns d’ells d’estricta actualitat.

En aquest sentit, avui es tracta el conflicte d’interessos i transparència i el règim jurídic del control intern al sector públic, a càrrec de Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya; i també s'analitza el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local, a càrrec de Josep Abella Albiñana, interventor general de la Diputació de Barcelona.

Des de la Federació de Municipis de Catalunya subratllem aquesta acció formativa, que enguany arriba al seu 30è aniversari, i posem en relleu el seu interès i la seva utilitat per als milers de juristes que s'hi han inscrit fins ara. La programació d'aquest curs del SDL 2017-2018 manté l'estructura tradicional en tres blocs d'aportacions: informe d'actualitat jurídica, a primera hora, seguit de dues conferències generals sobre temàtiques previstes des d'ara i, a darrera hora, ​sessions per grups sobre qüestions més d'actualitat. D'entre les temàtiques previstes, destaquem els temes penals, que malauradament tenen una gran incidència en la nostra Administració pública actual, la continuació de l'estudi de la nova legislació de procediment administratiu i les qüestions jurídiques suscitades algunes de les noves necessitats urbanes i de servei públic que han d'afrontar els ajuntaments.

Queda el marge d'aquest programa 2017-2018 l'estudi de la futura legislació de contractes, en procés de tramitació parlamentària, que de ben segur serà objecte d'una sessió monogràfica extraordinària d'aquest Seminari, oberta a tots els seus participants, tan bon punt es promulgui la llei.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
Més informació Oficina Antifrau


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC