• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
El Seminari de Relacions Col·lectives de l'FMC tracta la política de personal en els processos de remunicipalització
El Seminari de Relacions Col·lectives de l'FMC tracta la política de personal en els processos de remunicipalització


Aquest matí s'està celebrant una sessió del Seminari de Relacions Col·lectives, amb una assistència de 150 electes i tècnics locals, que debaten, entre d'altres temes, sobre la internalització de serveis

15/11/2017

Per parlar d'aquests temes, la sessió s'ha obert amb la intervenció del catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Granada, Federico Castillo-Blanco, que ha abordat la problemàtica relacionada amb la incorporació de personal laboral en els supòsits d’internalització de serveis. Els projectes en curs: llei pressupostària i llei de contractes del sector públic.

A continuació, la professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona, Raquel Serrano Olivares, exposa una ponència sobre internalització de serveis i adaptació de les condicions de treball del personal subrogat en el sector públic.

Aquestes intervencions seran completades amb la participació de Margarita Tarabini-Castellani Aznar, professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de les Illes Balears, que parlarà sobre els drets d’informació i consulta del personal en les transmissions induïdes per la recuperació de serveis i activitats contractades.

La tercera i última sessió del més de desembre tindrà una perspectiva més prospectiva. La primera ponència anirà a càrrec de la catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Lleó, Susana Rodriguez Escanciano, que tractarà del tema poder de control, sistemes tecnològics i drets dels empleats públics. La seva participació anirà seguida de la del professor de Dret Administratiu a ESADE, Manuel Férez Fernández, que abordarà la problemàtica de l’ocupació pública després de la crisi. Tancarà el Seminari el responsable de Recursos Humans de la Direcció General de la Funció Pública del Govern Basc, Mikel Gorriti Bontingui, que ens acostarà a la problemàtica de les relacions entre envelliment i serveis públics: les polítiques d’edat a l’ocupació pública en el pròxim decenni.

Recordem que el passat 18 d'octubre es va inaugurar el Seminari de Relacions Col·lectives de l'FMC amb una sessió dedicada a la política d’ocupació pública portada a terme durant l’any 2017.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
Informació sessió octubre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC