• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
El bon govern, la participació i la transparència, a anàlisi en un curs de l'FMC
El bon govern, la participació i la transparència, a anàlisi en un curs de l'FMC


La Federació de Municipis de Catalunya clou avui una acció formativa, que va començar el passat 13 de novembre i va continuar el 20 de novembre, en la qual s'han pogut debatre noves formes en les estructures administratives on els valors dominants són la col·laboració, transparència i la confiança a través d’un diàleg constant

22/11/2017

En el decurs d'aquesta acció formativa, s'ha tractat el bon govern, l'Administració pública deliberativa, la col·laboració i confiança com a eines de gestió, la transversalitat en la gestió pública local, la participació ciutadana, la normativa catalana i espanyola en matèria de transparència, les eines de transparència i comunicació amb la ciutadania, el dret d’accés a la informació pública, l'opendata, el retiment de comptes, l'ètica pública, el Codi de Conducta de la Federació de Municipis de Catalunya, i el codi ètic de la Generalitat de Catalunya. També s'han analitzat casos pràctics: la modernització administrativa de l’Ajuntament de Mataró, els pressupostos participatius de l’Ajuntament de Gavà, i diversos casos d'innovació social.

Michael Donaldson, coordinador de Modernització i Estratègia Administrativa de l’Ajuntament de Gavà, ha impartit aquest curs, amb la col·laboració d'Antoni Merino, gerent de l’Ajuntament de Mataró; Helena Cruz, investigadora del IGOP-UAB; Fidel Vázquez, director d’Urbanisme de l’Ajuntament de Gavà; i Eduard Gil, col·laborador d’Iniciativa Opendata Barcelona i ex-director de sistemes d’informació de Sagessa.

El punt de partida que explica la necessitat d’un canvi de model de les organitzacions i institucions públiques es troba precisament en els canvis en la societat. Una societat cada vegada més complexa, més diversa i més dinàmica. Trets de les societats actuals que poden agrupar-se sota el concepte de canvi i incertesa però que cada un d’ells per separat comporta unes implicacions específiques i rellevants en la gestió pública. Per apropar-se i interpretar aquesta "nova societat”, per debatre amb la ciutadania les polítiques i estratègies i per implementar les actuacions i els programes calen noves formes en les estructures administratives on els valors dominants seran la col·laboració, transparència i la confiança a través d’un diàleg constant.

El model de l’Administració deliberativa pretén incorporar aquests valors en la seva estratègia i actuació amb la xarxa com a rerefons per tal d’incorporar les diferents visions i interessos que conflueixen en l’espai públic. Paral·lelament, aquesta participació necessitarà el foment de la transparència com a revers de la mateixa moneda per fer creïble el model i per apropar sense filtres l’Administració a la ciutadania. El model d’Administració deliberativa té una traducció política basada en el Bon Govern. Un bon govern que parteix de la lògica de la governança (governance), on necessàriament l’Administració pública, tot i ser-ne el principal actor, haurà de desenvolupar l’acció en un nou context i partint de lògiques d’interrelació que superaran la lògica de l’eficiència i l’eficàcia com a únics principis rectors. Això ho farà a partir de tres paràmetres: transparència, col·laboració i participació.

Per trobar-li un sentit de lo públic caldrà treballar sobre el paper dels valors en l’administració local. Codi ètics, codis de conducta i sistemes d’integritat doten de sentit de lo públic en aquesta nova manera de fer.Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC