• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
L'FMC informa sobre els trets bàsics de la futura reforma de l'Impost de plusvàlua municipal
L'FMC informa sobre els trets bàsics de la futura reforma de l'Impost de plusvàlua municipal


En una jornada informativa que s'està celebrant aquest matí a la seu de la Federació de Municipis de Catalunya, més d'un centenar d'electes i tècnics locals estan debatent quina és la situació actual d'aquest impost, que ha constituït tradicionalment una important font d’ingressos tributaris de tots els ajuntaments

02/02/2018

El Tribunal Constitucional, en Sentència 59/2017, d’11 de maig, ha procedit a la declaració d’inconstitucionalitat de determinats preceptes del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, en la mesura que sotmetien a tributació situacions d’inexistència real d’increment de valor.

Les situacions generades a partir d’ aquesta sentència requereixen d’una reforma legal sobre l’abast de la qual se centra l’interès en aquesta qüestió. L’FMC ha donat a conèixer aquests darrers dies el principi d’ acord sobre el text inicial tramitació de la reforma de l’impost.

Per tractar de tot això s'ha convocat aquesta sessió amb la finalitat d’oferir la informació d’actualitat sobre els trets bàsics de la futura reforma.

En la jornada hem pogut comptar amb Mercè Castillo Solsona, professora titular de Dret Tributari de la Universitat de Lleida; i amb Francesc J. González Ruiz, magistrat de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

La sessió ha estat presentada per Martí Carnicer, president de l’Àmbit de Serveis Econòmics de l’FMC i alcalde del Vendrell; Àngel García Fontanet, ex-magistrat i president de la Fundació Carles Pi i Sunyer, d’Estudis Autonòmics i Locals; i Javier Requejo, tècnic de l’Àmbit de Serveis Econòmics de l’FMC i interventor de l’Ajuntament de Cunit.

Relacionats:

BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC