• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
130 assistents a la jornada sobre protecció de dades personals i Impost municipal de plusvàlua
130 assistents a la jornada sobre protecció de dades personals i Impost municipal de plusvàlua


El CSITAL de Barcelona, amb la col·laboració de la Federació de Municipis de Catalunya, organitza una jornada d'estudi i debat, que té lloc a Barcelona avui, sobre aquestes dues matèries que, per la seva urgència i transcendència, cal conèixer

14/03/2018

L’objectiu essencial de la jornada és l’anàlisi de les principals novetats del Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals (UE) 2016/679, que entrarà en vigor el 25 de maig de 2018.

Conjuntament, es comentarà el Projecte de llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, que derogarà la vigent Llei orgànica 15/1999.

Aquesta matèria, de gran complexitat i importància es desenvoluparà al llarg de tot el matí de la Jornada. En la sessió de tarda, s’analitzarà l’estat actual de la problemàtica de liquidar l’Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).





Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació




BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC