• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
L'FMC analitza les novetats en matèria de protecció de dades i plans d'igualtat de gènere en una nova sessió del Seminari d'Actualitzacio de la Funció Pública Local
L'FMC analitza les novetats en matèria de protecció de dades i plans d'igualtat de gènere en una nova sessió del Seminari d'Actualitzacio de la Funció Pública Local


Aquest matí està tenint lloc una sessió d'aquest Seminari organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya, amb 240 electes i tècnics locals, per analitzar dos temes de rabiosa actualitat: la nova figura obligatòria per a totes les administracions públiques del delegat de protecció de dades i els plans d'igualtat i el seu abast. Una tercera ponència està dedicada al règim de permisos i llicències aplicable al personal funcionari i laboral del sector públic local

20/03/2018

La sessió ha estat presentada per Silvia Folch, regidora de l’Ajuntament del Masnou i vicepresidenta segona de l’Àmbit de Serveis Econòmics de l’FMC; Carme Noguer, cap de Recursos Humans de l'Ajuntament de Manlleu; i Fernando Hernàndez Baena, director de l’Àrea d’Organització i Recursos Humans de la Universitat de Barcelona.

En aquest Seminari s’aborda un aspecte que tindrà una enorme transcendència a partir del 25 de maig del 2018: la nova figura obligatòria per a totes les AAPP del delegat de protecció de dades (DPD) i les conseqüències de la seva inexistència o no i del seu ajustament als requeriments i funcions previstes per a aquest nou lloc, que anirà a càrrec de Rafael Jiménez Asensio, consultor sector públic i catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra.

Amb l’aplicació efectiva del Reglament europeu sobre protecció de dades i amb la prevista promulgació de la nova Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (en tramitació parlamentària), per adaptar la normativa espanyola al marc establert per la UE, sorgeix una novetat que pren protagonisme des de la perspectiva d’organització i gestió de RRHH, com és la de quin és l’estatut i la posició organitzativa d’aquesta nova figura dins de l’estructura de cada corporació local i quin ha de ser el seu règim jurídic aplicable i la forma de provisió d’aquest  lloc d’existència obligatòria. Les decisions que cal emprendre de caire organitzatiu de forma immediata (posició orgànica, requisits per al desenvolupament d’aquest lloc,...) i la necessitat de clarificar el seu sistema de provisió seran algunes de les qüestions que s’abordaran al fil d’aquesta qüestió.

La sessió de pràctica jurídica analitzarà les qüestions elementals que cal considerar a l'hora de construir un Pla d'igualtat de gènere, i el seu abast, mirant de detectar els nusos crítics i les claus per assolir els resultats desitjats, a càrrec de Flavia Tello Sánchez, directora del Gabinet Tècnic i Responsable de la Unitat de Gènere de la Unió Iberoamericana de Municipalistes, ens parlarà sobre els plans d’igualtat a l’administració local.

I amb Carolina Gala Durán, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, analitzarem un aspecte absolutament present en la pràctica quotidiana de la gestió de RRHH, com és el relatiu al règim de permisos i llicències aplicable al personal funcionari i laboral del sector públic local, a partir dels darrers pronunciaments judicials dictats pel TSJ a Catalunya els darrers mesos en relació a la interpretació de la vigència o no de la Llei catalana de conciliació de la vida laboral i familiar a la llum de la modificació de l’article 48 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic produïda pel RDL 20/2012. L’impacte que pot suposar el fet que la legislació bàsica estatal hagi desplaçat la legislació autonòmica anterior té enorme transcendència sobre els permisos i llicències que es venen reconeixent amb caràcter ordinari, tant al personal funcionari com al personal laboral i comporten la necessària adaptació i límits també en matèria de negociació col·lectiva i en els instruments fruits d’aquest procés que se subscriguin o que es trobin vigents actualment.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC